REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NA WWW.SKLEP.UNTURNED.PL

 • § 1 Definicje
 • 1. Regulamin - niniejszy regulamin.
  2. Użytkownik / klient / gracz - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która użytkuje serwer gier unturned lub zakupiła usługę na stronie sklep.unturned.pl.
  3. Usługa - udostępnienie użytkownikowi uprawnień lub doładowanie wirtualnych punktów doświadczenia do konta gracza na serwerze unturned.pl w grze Unturned.
  4. Serwery gier unturned.pl - publiczne serwery gier oparte na autorskich rozwiązaniach zadządzane przez administrację unturned.pl
  5. Unturned - gra wydana przez Smartly Dressed Games.
 • § 2 Postanowienia ogólne
 • 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży usług na serwerach gier unturned.pl, prowadzonej przez Bartosza Wypycha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Hub Network Bartosz Wypych z siedzibą w Zielona Góra, ul. Stefana Wyszyńskiego, nr 107, lok. 6, 65-536. NIP: 9291830313 REGON: 385449983
  2. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Data ostatniej modyfikacji 07.02.2020r.
  3. Serwis sklep.unturned.pl nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Smartly Dressed Games Ltd.
 • § 3 Zasady świadczenia usług
 • 1. Klient, chcąc skorzystać z Usług musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność treści, które przesyła w wiadomościach SMS celem skorzystania z Usług.
  3. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.
  4. Serwis sklep.unturned.pl nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie rozpowszechnia jakichkolwiek danych użytkowników.
  5. Zamówienia przyjmowane są całą dobę, 7 dni w tygodniu, a świadczenia realizowane są automatycznie w chwili uiszczenia opłaty.
  6. Serwis sklep.unturned.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupione przez użytkownika świadczenia od chwili dodania ich na jego konto.
 • § 4 Płatności
 • 1. Płatności Paysafecard, przelewy oraz SMS Premium obsługuje strona Hotpay.pl
  2. Płatności Paypal obsługuje strona Paypal.com
  3. Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w trakcie użytkowania sklepu.
  4. Ceny świadczeń mogą różnić się ceną zależnie od wybranego kanału płatności.
  5. Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pośredników dostarczających systemy obsługi sprzedaży tj. Hotpay, Paypal.
 • § 5 Reklamacje
 • 1. W przypadku nie otrzymania kodu zwrotnego SMS lub otrzymania błędnego kodu zwrotnego SMS lub nie otrzymania świadczenia z winy pośrednika płatności Hotpay, użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji tutaj.
  2. Jako iż serwis sklep.unturned.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, mogą wystąpić czasowe problemy z dostępnością. Jeśli z ewidentnej winy serwisu Użytkownik nie otrzyma właściwego świadczenia, ma prawo zgłosić reklamację kontaktując się przez następujący adres mailowy: kontakt@unturned.pl
  3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, reklamacja może się wydłużyć jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • § 6 Odstąpienie od umowy
 • 1. Klient wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi, a w szczególności na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.
  2. Klient otrzymuje świadczenia w czasie uiszczenia opłaty i od tej chwili może wpłynąć i wywołać nieodwracalne zmiany w działaniu serwisu, w konsekwencji czego traci możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.